15. okt. 2011

Skupaj ali narazen?

Me je pred časom bralka tegale bloga povprašala, kako se pišejo števniki - skupaj ali narazen. O glavnih števnikih pravi Pravopis tole:

1. Glavne števnike do 100 in stotice pišemo skupaj: enajst, petindvajset, sedeminsedemdeset; dvesto, devetnajststo. Druge glavne števnike pišemo narazen: sto enajst, dva tisoč, sedem milijonov, tristo tisoč sto (300.100), tristo en tisoč sto (301.100), devetnajststo šestindvajset (1926).

Pomni

1. Iz tehničnih in podobnih razlogov vse glavne števnike pišemo tudi skupaj, npr. na položnicah: enajsttisočsedemstotri.

2. Zlasti v strokovnih besedilih glavne števnike zapisujemo s števkami in jih torej ne izpisujemo s črkami.

Ostale števnike (vrstilne, ločilne, množilne) pišemo skupaj (enaindvajseti, dvatisoči, desettisočer ...), skupaj pišemo tudi tvorjenke iz števnikov (tritisočak, miljoninka, pettisočkrat, večkrat, ničkolikokrat, večdeset ...).

Zloženke, katerih prvi del je številka, zapišemo z vezajem (to je tisti kratki minusek; v pravih urejevalniki besedil boste opazili razliko, če pritisnete Ctrl in - na numerični tipkovnici): 7-delen, 100-odstoten, 100-leten; enako velja za samostalniške izpeljanke: 100-letnica.

0 komentarjev: