1. avg. 2005

Minister za kulturo

Vasko Simoniti o referendumu o RTV: Torej, poslušejte, vsekakor ə se bom angažirov pri tem, saj to je vladni predlog. Jəst mislim, da je ta predlog dober. To je bila koalicijska zaveza. Že pred volitvami smo govorili o tem, da je treba rtv zakon sprejeti nov. Mislim, da imamo mandat volivcev. Mi smo to storili. Jəst verjamem, da bo na referendumu potrjen nəš zakon, ki je seveda osebno mislim zelo dober, odličen, ureja stvari, ki sedaj niso urejene in podlago daje səvəda za boljše televizijske programe.